CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

TT

Cơ sở vật chất

Số liệu

TT

Trang thiết bị

Số liệu

1

Diện tích khuôn viên

1476,9m2

1

Tủ đựng ĐDDH

30

2

Diện tích sử dụng

          2770 m2

2

Đàn Oocgan

10

3

Diện tích sân chơi

700 m2

3

Máy vi tính

48

4

Số phòng học

30

4

Máy photocopy

1

5

Phòng chức năng

3

5

Máy chiếu vật thể

1

6

Phòng BGH

2

6

Máy chiếu Projector

35

7

Phòng Công đoàn

1

7

Máy scan

1

8

Phòng HĐGD

1

8

Máy in

9

9

Phòng Đoàn – Đội

1

9

Máy in đa năng

1

10

Phòng Kế toán, thủ quỹ

1

10

Máy cassette

4

11

Phòng Bảo vệ

1

11

Bảng đa năng

1

12

Phòng Truyền thống

1

12

Ti vi

31

13

Phòng hành chính

1

13

Nhạc cụ

14

14

Phòng thư viện

1

14

Hệ thống âm thanh (bộ)

01

15

Phòng Y tế

1

15

Hệ thống camera giám sát khu vực cổng, hành lang...

 

16

Phòng sinh hoạt tổ CM

1

 

 

 

17

Phòng ĐDDH

1

 

 

 

18

Khu thể chất

1

 

 

 

19

Khu vực để xe

1

 

 

 

20

Khu WC HS và HS

12